Soul Retrieval

Soulretrieval houdt in dat zielendelen van jezelf weer teruggehaald worden, waardoor je weer meer in jezelf en in je eigen kracht terugkomt. Dit houdt in dat ik delen van de ziel die als gevolg van een traumatische gebeurtenis (bijvoorbeeld een overheersende relatie, hetzij door een familielid, hetzij door een liefdesrelatie die overheersend is geweest, zich afgesplitst hebben van de ziel zelf, weer terughaal. Dit gebeurt in een trance situatie. Het gaat om het helen van de ziel. Je zou dit kunnen vertalen als dat iemand een meervoudige persoonlijkheid ontwikkelt, of gedeeltelijk boven zijn of haar lichaam zweeft. Het afgesplitste deel van de ziel kan dichtbij iemand zijn, of soms verder weg.

056

En kan zelfs in een andere wereld zijn. We noemen dat ook wel een andere dimensie. Als mensen overlijden, gaat in het algemeen, hun ziel terug naar ‘huis’. Naar de zielenwereld. Soms kan het voorkomen dat een deel van een ziel daar nog is, en niet mee incarneert. Dat kan in het dagelijkse bestaan voor verwarring zorgen, niet weten wat je gaat doen in het leven, of wat de bedoeling is van je levensdoel.

Leven hier op aarde, houdt onder meer in dat je een bepaald thema uit mag werken, een levensthema, dat kan bijvoorbeeld zijn het ervaren van onrecht of recht, of het ervaren van wat vriendelijkheid en hartelijkheid is naar jezelf en de ander toe. Of hoe het is om juist een minder prettig leven te leven. Overal leren we van, en oordelen over wat iemand doet of juist niet doet verandert vaak als je dat weet. Soms incarneren zielen om andere mensen te helpen in nood, en zijn ze zelf al verder ontwikkelt, dat heet dienstbaarheid. Het leren doe je meestal in interactie in een relatie, en als je een thema geleerd of ‘uitgewerkt’ hebt, kan het voorkomen dat je weer verder gaat met een andere relatie die een andere interactie en een ander thema kent. Soms kan een relatie zo heftig zijn, dat je ‘er niet meer bij wilt zijn’, of je bevindt je in een voor jou traumatische situatie die je niet wilt.

Op zo’n moment kan je uit je lichaam treden, of kan een deel van je ziel zich afsplitsen. Om de traumatische situatie niet te hoeven voelen of te ervaren. Het leven op aarde kan mooi zijn, maar ook heel vaak niet mooi. Toch zijn het allemaal ervaringen die we mogen doorleven om een volledig bewust mens te worden, die vanuit het hart wil leven en weet wat hij of zij echt wil gaan doen in het leven en waar zijn of haar passie ligt. Deze ontwikkeling gaat niet altijd zonder slag of stoot, en heeft af een toe behoefte aan een helpende hand. Soul retrieval en coaching kunnen je daarbij helpen, zodat je weer gaat leven in plaats van overleven. Meestal zijn hier een paar sessies (1-3) voor nodig, afhankelijk van de intensiteit van het trauma en de duur van afwezigheid van de zielendelen.

© Isis Verhagen

Zie ook: www.tempelindeordevandewitteroos.nl